• Det rigtige værktøj til dit håndelag
  • Hurtig levering
  • god rådgivning
  • Vi tilbyder afhentning fra butik KnAsT på Nørrebro
  • SKU: 1924
  • Til rådighed: På lager Antal på lager Ikke på lager Du kan købe dette produkt men det er ikke på lager lige nu.

Voksolie

179,00 kr
  • Leverandør: Herdins
  • Produkt Type: olie
  • Barkode: 7311771043046
Beskrivelse

Herdins voksolie benyttes til indendørs overfladebehandling af oliebejdsede eller rene træoverflader

Herdins vaxolja
Produktfakta
Ofärgad uretanförstärkt olja för högsta slitageskydd med oljekänsla. Passar såväl trärena som betsade ytor.
Egenskaper
Herdins Hårdvaxolja är en uretanförstärkt torkande olja för ytbehandling av träytor inomhus där höga krav ställs på slitstyrka och vattenavvisning. Den är speciellt användbar på träytor som utsätts för hårt slitage, som till exempel bordsskivor, trappsteg eller golv. Hårdvaxolja kan användas till betsade, tidigare oljade, eller trärena ytor. Hårdvaxoljan tränger in i underlaget och bildar en slitstark yta utan att den naturliga träkänslan går förlorad.

Innehåll
Uretanförstärkt olja, vax och isoparaffin.
Åtgång/Dosering
En burk 500 ml räcker till ca 5-8 m2.
Torktid
24 timmar vid 20 °C Genomhärdad efter ca 14 dagar.
Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt.
Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.
Hantering & Lagring
Lagras i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt. Får ej tömmas i avloppet.
Innehåller torkande oljor. Risk finns för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. ska läggs i vatten eller brännas upp.
Avfallshantering
Restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.
Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
http://www.herdins.se/sv/lackoljor/herdins-hardvaxolja__56 19-09-2014


Gör så här
Förbehandling
För bästa vidhäftning ska ytan om möjligt slipas trärent. På ytor betsade med Äkta bets ska ingen slipning göras. Börja med grovt slippapper och avsluta med ett finare med ca 180 korn Slipa alltid i träets fiberriktning, se till att allt slipdamm avlägsnas.
Betsade ytor matteras med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.
Applicering
Oljan ska hålla rumstemperatur och röras upp väl före användning. Behandlingen ska i normalfallet göras i två skikt.
Första skiktet appliceras i ett tunt och jämnt skikt med pensel, planstrykare eller mohairroller. Låt första skiktet torka minst två timmar, gör därefter en mellanslipning med ett fint slippapper. Avlägsna slipdammet noggrant. Applicera därefter ett andra lager i ett tunt och jämnt skikt i träets fiberriktning. Låt oljan härda ca 24 timmar.
Efterbehandling
Den färdiga ytan kan poleras med polerduk. Ytan kan underhållas med kallt vatten och såpa.
Tänk på att
Ytor behandlade med Hårdvaxolja rengörs med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av såpa. När ytan blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera ett nytt lager Hårdvaxolja.
Sök stad
http://www.herdins.se/sv/lackoljor/herdins-hardvaxolja__56 19-09-2014

RECENTLY VIEWED PRODUCTS