Boreskabelon

Hettich

Skabelon til præcis og nem markering og i boring af kophængsler og monteringsplader.